Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat ry, yhdistysrekisterinumero 61.493

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Kohtanen
puh: 050 5062755
email: tomi.kohtanen [at] gmail.com

3. Rekisterin nimi

Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja siihen liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Mahdollinen luottamushenkilöasema yhdistyksessä
Syntymäaika
Kuoroon liittymisvuosi
Ääniala
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteri koostetaan jäsenten ilmoituksista ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön tietoja voidaan luovuttaa Sulasol ry:lle ja Suomen Mieskuoroliitolle sekä tapahtumaosallistumisien yhteydessä tapahtuman järjestäjille (osallistujien nimilistat) ja mahdollisille majoituspalveluiden tarjoajille heidän tarjoamiensa palveluiden hankkimiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai jäsenyyden päättymisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.